Logga

 

Vi uppskattar Lillskogen som naturyta, den gröna infart och övergång som skapas mellan stad och villa, trivselfaktorn av närhet till skog samt Lillskogens biologiska mångfald och skönhet.

Därför är vi många som är emot det planerade bygget av två bruna 5-våningshus i Lillskogen.
Aktionsgruppen Rädda Lillskogen har bildats spontant för att rädda det sista naturliga grönområdet vi har i centrala Spånga.

Byggnadsförslaget är tvärt emot vad parkplanen säger. Här leker barn dagligen och här finns ett naturområde med stor vikt för Spångaborna.

Vi deltog vid Vårmarknaden på Spånga Torg och informerade om våra aktioner. Vi fick många namnunderskrifter!
Varmarknaden 5 maj

Om du vill värna om Spånga centrum och Solhems villastads trivsel och värde, så uppmanar vi dig att komma på det planerade infomötet i Spånga Folkan.

Torsdagen den 31/5 kl.19.00 i Spånga Folkan
Gå in på Facebooksidan ”Rädda Lillskogen Spånga Centrum”,
www.FB.me/raddalillskogen)//