Logga
Här redovisas alla officiella dokument om byggnationen om Lillskogen i Solhem
Samrårdsförslag Samrådsförslag_6949124_3_6.PDF
Förslag till detaljplansändring Förslag_till_detaljplansandring_i_Lillskogen.PDF
Plankarta Plankarta.PDF
Naturvärdesinventering Naturvärdesutredning.PDF
Dagvattenutredning 2016 Dagvattenutredning 2016
Dagvattenutredning 2017 Dagvattenutredning 2017
Parkplan 2011 Parkplan Spånga 2011
Inventering av vattensalamander Inventering av vattensalamander
Trädinventering Trädinventering
Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning
Geotekninsk utredning 1 Geotekninsk utredning 1
Geotekninsk utredning 2 Geotekninsk utredning 2
Åtgärdsförslag vattensalamander Åtgärdsförslag vattensalamander