Här dokumnteras vissa skrivelser med synpunkter på byggnadsförslaget.
Familjen Östbloms yttrande Yttrande_fam_Östblom.pdf
Familjen Bjuhrs yttrande Yttrande_fam_Bjuhr.pdf
Familjen Millqvists yttrande Yttrande_fam_Millqvist.pdf
Familjen Dahlners yttrande Yttrande_fam_Dahlner.pdf
H Erikssons yttrande Yttrande_H_Eriksson.pdf
Solhems Villaägareförenings yttrande Yttrande_Villaagareforeningen.pdf
Spånga Fornminnes- och Hembygdsgilles yttrande Yttrande_Hembygdsgillet.pdf