Logga

Vår värdefulla och fina Lillskog, i gapet mellan Spånga Centrum och Solhems Villastad, är hotad!

Stockholms stad ämnar sälja och exploatera marken trots stadsdelens utredningar och antagna parkplan:
• Lillskogens värde som biologisk habitatnätverk för växter,
träd och groddjur (salamandrar)
• Dess kulturella värde som k-märkt område(Solhems villastad)
• Avsaknad av naturområden i stadsdelen Läs mer!


Informationsmöte i Spånga Folkan, torsdagen den 31/5 kl.19.00
Om du vill värna om Spånga centrum och Solhems villastads trivsel och värde, så uppmanar vi dig att komma på det planerade infomötet i Spånga Folkan. Besök även Facebooksidan "Rädda Lillskogen i Spånga Centrum", www.FB.me/raddalillskogen
Skriv under protestlistan: Protestlistan


Möt oss på vårmarknaden i Spånga lördag 5 maj!
Vi berättar om planerna för byggnationen i Lillskogen och varför vi vill bevara den enda skogen här i Spånga Solhem. Det är en unik miljö som inte får skövlas! Vi träffas mellan kl 10 och 15 vid Spånga torg!


Vårt andra mötet ägde rum den 13 april dit vi inbjudit politiker i Stadsdelsnämnden och från Stadshuset att medverka. Det blev ett välbesökt möte där endast stadsdelsnämndens ordförande deltog. Det blev ett bra och konstruktivt möte. Nu gäller det för oss att övertyga Stadsbyggnadskontoret och politikerna i Stadshuset att inte röra Lillskogen!


Första mötet ägde rum den 24 mars i Gemensamhetslokalen på Sörgårdsvägen 20. En grupp på 30 personer diskuterade byggplanerna. Huvudargumenten mot bygget var:
  • natur/kultur
  • ljud/buller
  • avlopp
  • grundvattennivå och i synnerhet
  • trafiken