Logga

Här visar vi hur husen som tänkt byggas samt karta och en påverkanskarta

Hus 1 Hus 2 karta

Markpåverkanskarta

paverkanskarta