Logga

Vår värdefulla och fina Lillskog, i gapet mellan Spånga Centrum och Solhems Villastad, har varit hotad. Det har vi beättat om under 2018, men nu har vi glada nyheter från Auktionsgruppen Rädda Lillskogen! På Stadsbyggnadskontorets möte i april stoppades projektet helt. Den nya majoriteten hade lyssnat in spångabornas massiva kritik mot det absurda att uppföra två 40-lägenheters hus i det uppskattade och kulturhistoriskt gröna område som idag finns kvar i centrala Spånga.

Allas stöd och intresse sedan byggplanerna presenterades förra våren visar att vi som medborgare kan göra skillnad genom engagemang och kontakt med våra förtroendevalda politiker,

Låt oss fortsätta att vara aktiva och värna om vår miljö i Solhem och Spånga!

STORT TACK från oss i Rädda Lillskogen gruppen!


Stockholms stad har planerat att sälja och exploatera marken trots stadsdelens utredningar och antagna parkplan:
• Lillskogens värde som biologisk habitatnätverk för växter,
träd och groddjur (salamandrar)
• Dess kulturella värde som k-märkt område(Solhems villastad)
• Avsaknad av naturområden i stadsdelen
Nedan beskrivs en del av vårt arbete för att stoppa planerna.


Informationsmöte i Spånga Folkan, torsdagen den 31/5 kl.19.00
Om du vill värna om Spånga centrum och Solhems villastads trivsel och värde, så uppmanar vi dig att komma på det planerade infomötet i Spånga Folkan. Besök även Facebooksidan "Rädda Lillskogen i Spånga Centrum", www.FB.me/raddalillskogen
Skriv under protestlistan: Protestlistan


Möt oss på vårmarknaden i Spånga lördag 5 maj!
Vi berättar om planerna för byggnationen i Lillskogen och varför vi vill bevara den enda skogen här i Spånga Solhem. Det är en unik miljö som inte får skövlas! Vi träffas mellan kl 10 och 15 vid Spånga torg!


Vårt andra mötet ägde rum den 13 april dit vi inbjudit politiker i Stadsdelsnämnden och från Stadshuset att medverka. Det blev ett välbesökt möte där endast stadsdelsnämndens ordförande deltog. Det blev ett bra och konstruktivt möte. Nu gäller det för oss att övertyga Stadsbyggnadskontoret och politikerna i Stadshuset att inte röra Lillskogen!


Första mötet ägde rum den 24 mars i Gemensamhetslokalen på Sörgårdsvägen 20. En grupp på 30 personer diskuterade byggplanerna. Huvudargumenten mot bygget var:
  • natur/kultur
  • ljud/buller
  • avlopp
  • grundvattennivå och i synnerhet
  • trafiken